Forsidemelding - øverst på siden

Korona: dette gjør vi for å unngå smitte

Vi gir botilbud til voldsutsatte i akutt fare for liv og helse.  
Dagsamtaler, råd- og veiledningstjeneste foretas pr. tlf. så langt det er mulig.

Vi følger de tiltak, rutiner og retningslinjer som gis av nasjonale myndigheter og  Arendal kommune