Er du utsatt for vold?

Fysisk, psykisk og seksuell vold

Har du vært eller er du utsatt for vold eller mishandling fra en partner eller andre i nær familie/relasjon?
 
Det er helt uakseptabelt å utøve enhver form for fysisk, psykisk og seksuell vold mot en annen person. Mange er usikre på om det er vold de blir utsatt for hvis den ikke er fysisk. Trenger du noen å prate med? Kontakt oss dersom du ønsker en samtale for å avklare din situasjon.
 

Menn som er utsatt for vold

Psykiske og fysiske vold som menn blir utsatt for er like alvorlig og undertrykkende som vold mot kvinner. 
Menn kan oppleve at den volden de utsettes for ikke er akseptert av samfunnet rundt dem og at terskelen for å be om hjelp er for stor. 
 

Æresrelatert vold

Æresrelatert vold er en form for vold i nære relasjoner. Volden utøves for å beskytte familiens ære og blir ofte utøvet av flere enn en person. Både gutter og jenter, kvinner og menn, blir utsatt for æresrelatert vold.
 
Æresrelatert vold er overgrep mot et individ som familien opplever at har vanæret dem, eller som de frykter at skal vanære dem. Volden har som mål å forhindre tap av ære eller å gjenopprette tapt ære. 
 

Tvangsekteskap

Når noen blir giftet bort mot sin vilje er det ofte relatert til autoritær oppdragelse, streng kontroll og vold. Tvangsekteskap blir gjerne betegnet som en form for æresrelatert vold. Både gutter og jenter blir utsatt for tvangsekteskap, men jenter er særlig utsatt. 
 
Et tvangsekteskap kan defineres som et ekteskap der minst en av ektefellene
  • ikke har reell mulighet til å forbli ugift uten å bli utsatt for represalier
  • ikke har en reell mulighet til å velge en annen partner uten å bli utsatt for represalier
  • har samtykket til ekteskap etter sterkt press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold

Vold mot dyr og vold i nære relasjoner

Forskning viser at det er en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Vold mot dyr er blant de fremste risikofaktorene for partnervold. Vi har erfart at voldsutsatte velger å si nei til beskyttelse på krisesenteret fordi de frykter at kjæledyret skal bli utsatt for vold når de selv ikke lenger er hjemme.

Krisesenteret tilbyr derfor i samarbeid med Sørco AS gratis kennelopphold til din katt eller hund i den perioden du bor på krisesenteret. Les mer under beskrivelsen av våre tilbud.