Vårt tilbud - kvinner-menn-barn

Østre Agder krisesenter er et interkommunalt samarbeid hvor Arendal kommune er vertskommune. Kommunene som samarbeider er Risør, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Grimstad, Froland og Arendal.

Hva tilbyr vi?

Krisesenteret er et akutt, midlertidig botilbud til alle som er blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Tilbudet gjelder for:
 • kvinner
 • menn
 • eldre
 • barn (sammen med omsorgsperson)
 • unge
 • personer med funksjonsnedsettelser
 • LHBT personer
Dersom du av sikkerhetsmessige årsaker trenger beskyttelse kan du bo på krisesenteret i en kortere periode. Lengden på oppholdet vil avhenge av den situasjonen du er i. Vi har en bolig for kvinner og en bolig for menn. 
 
Vi tilbyr også dagsamtaler til kvinner eller menn som er blitt eller blir utsatt for vold, men som ikke bor på krisesenteret. Du kan få råd og veiledning og noen å prate med. Vi som jobber her har erfaring med å jobbe med mennesker, og god kjennskap til andre kulturer.
 

Hos oss får du:

 • Et midlertidig trygt sted å bo
 • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
 • Individuelle samtaler
 • Hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene
 • Hjelp til å komme i kontakt med offentlig hjelpeapparat
 • Hjelp til å komme i kontakt med politi dersom det er behov for bistand til for eksempel anmeldelse, besøksforbud og voldsalarm
 • Hjelp til å etablere seg på nytt
 • Mulighet for gratis kennelopphold til din hund eller katt. Dette er et samarbeid med Sørco AS. Betingelser og retningslinjer for å bruke tilbudet er utarbeidet sammen med dem og samsvarer med kennelers regler for opphold. 

Ta kontakt med oss

Du kan ringe oss når som helst. Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet. Du trenger ingen henvisning fra lege eller behandler. Vi har ingen ventelister. 
 • Du kan være anonym.
 • Har du behov for tolk ordner vi dette.
 • Alle på krisesenteret har taushetsplikt.
 • Alle våre tjenester er gratis.

Vår brosjyre - Her er du trygg

Brosjyre om rettigheter

Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge.